Thomayerova nemocnice
Poliklinika Krč
Projekt Bečvářova, a.s.
Polyfunkční objekt Nová Krč
Projekt CENTRAL GROUP
Byty Nová Krč

Lokalita

Městská část Praha 4, potažmo pražská čtvrť Krč je významnou obytnou částí Prahy, kde se nachází sídliště Tempo a Nové Dvory. Územím prochází velmi významný dopravní tah Jižní spojky a z ní odbočuje komunikace Víděňská, která obsluhuje celou městskou část. Zároveň územím prochází železniční koridor, který by se do budoucna mohl více využívat v rámci příměstské dopravy. S tím souvisí i rozvoj městské hromadné dopravy, kdy v dnešní době je území závislé na autobusové dopravě a návaznosti na metro Kačerov. Do budoucna je však velký potenciál území v návaznosti na nově budovanou linku metra D.

Stávající nemocnice - Návrat k původnímu účelu Masarykových domovů

K desátému výročí republiky byly v Krči otevřeny nové sociální ústavy hlavního města Prahy, které nesly název Masarykovy domovy. Tento rozsáhlý komplex byl určen pro dva tisíce starých či nemocných lidí a pro nevyléčitelně nemocné děti. V roce 1941 byly Masarykovy domovy zabrány německou armádou a přeměněny na vojenský lazaret.

 

Vybudováním nové nemocnice se odkloní centrum zdravotních služeb a vznikne tak nový prostor s možnostmi pro transformaci stávajícího areálu fakultní Thomayerovy nemocnice.  Ideou našeho projektu je navrátit, alespoň částečně, původní účel a smysl tohoto areálu. Namísto nepříliš efektivního řešení zdravotnických služeb a zařízení, vdechneme život novému a modernímu komplexu, který bude zahrnovat ubytování pro zdravotní sestry, domov pro seniory, HOSPIC, malometrážní byty apod.

 

Cílem projektu je také navodit souznění s okolní zelení a propojit tak nový areál s krásami Krčského lesa. Vzniknou tím nové možnosti, které mohou obyvatelé areálu využít jak k rekreaci, či k trávení volného času spolu s přáteli nebo s knihou v čisté a klidné přírodě.

Poliklinika

Součástí konceptu přeměny stávajícího stavu území je také realizace moderní polikliniky, jejíž převážná funkční náplň bude pojata jako soukromé ambulantní zařízení nebo bude provozována Thomayerovou nemocnicí a bude tak vhodným doplněním pro nově vybudovanou nemocnici. Kromě zdravotnické funkce bude tvořit také jakési oddělení rušného prostředí komunikací od areálu Masarykových domovů.

 

V samotné budově budou obsaženy ordinace soukromých lékařů (praktický lékař, zubní ordinace, chirurgie, ortopedie apod.), rehabilitační centrum, lékárna, fitness centrum. Součástí bude také podzemní parkoviště s kapacitou 300 parkovacích míst, které bude sloužit také pro návštěvníky nemocnice.

 

Poliklinika bude vsazena do našeho koncepčního řešení a bude vizuálně i technicky provázána s ostatními objekty projektu. Při jejím návrhu se uvažuje umístěním vstupů v návaznosti na hlavní komunikační uzel metro – BUS – nemocnice. Tímto řešením vznikne plynulá a komfortní dostupnost všech služeb, které bude poliklinika nabízet.

 

Přínosy dispozičního řešení akce:

 • Centralizace zdravotních služeb v Krči (nemocnice + poliklinika)
 • Otevírací doba 24/7 – 300 parkovacích stání
 • Dostupnost v návaznosti na hlavní komunikační uzel
 • Odhlučnění a oddělení od rušného prostředí komunikací

Stanice metra, administrativa, obchodní parter

Součástí konceptu přeměny stávajícího stavu území je také realizace moderní polikliniky, jejíž převážná funkční náplň bude pojata jako soukromé ambulantní zařízení nebo bude provozována Thomayerovou nemocnicí a bude tak vhodným doplněním pro nově vybudovanou nemocnici. Kromě zdravotnické funkce bude tvořit také jakési oddělení rušného prostředí komunikací od areálu Masarykových domovů.

V samotné budově budou obsaženy ordinace soukromých lékařů (praktický lékař, zubní ordinace, chirurgie, ortopedie apod.), rehabilitační centrum, lékárna, fitness centrum. Součástí bude také podzemní parkoviště s kapacitou 300 parkovacích míst, které bude sloužit také pro návštěvníky nemocnice.

Poliklinika bude vsazena do našeho koncepčního řešení a bude vizuálně i technicky provázána s ostatními objekty projektu. Při jejím návrhu se uvažuje umístěním vstupů v návaznosti na hlavní komunikační uzel metro – BUS – nemocnice. Tímto řešením vznikne plynulá a komfortní dostupnost všech služeb, které bude poliklinika nabízet.

Přínosy dispozičního řešení akce:

 • Centralizace zdravotních služeb v Krči (nemocnice + poliklinika)
 • Otevírací doba 24/7 – 300 parkovacích stání
 • Dostupnost v návaznosti na hlavní komunikační uzel
 • Odhlučnění a oddělení od rušného prostředí komunikací

Bytová zástavba

Vzhledem k neblahé situaci v souvislosti s bydlením v hlavním městě Praha, je nutno realizovat, pokud možno v co největší míře, projekty zaměřené na bydlení. Snažili jsme se do už tak velmi rozsáhlé přeměny území zakomponovat také možnosti pro vznik nových kapacit pro bydlení.

Výsledkem našeho snažení je komplex s cca 600 bytovými jednotkami v zastoupení od 1+kk – 4+kk. Součástí bytových domů jsou administrativní budovy, které tvoří akustickou bariéru mezi komunikací v ulici V Zálesí a bytovou zástavbou, takže je garantováno klidné a příjemné bydlení ve velmi zajímavé a atraktivní lokalitě.

Nově vzniklé sídliště bude obslouženo komunikací, která bude zajišťovat pohodlnou dostupnost osobními automobily s možností vjezdu do podzemních garáží, které budou navrženy pod každým bytovým domem.

Obyvatelé budou moci plně využít výhod jednak dostupnosti stanice nově vzniklého metra, nové nemocnice, obchodního centra, tak i blízkosti přírody a rekreace, kterou bude celý projekt nabízet.

Nová Thomayerova nemocnice

Thomayerova nemocnice je nemocnicí pavilonového typu doposud nedisponující centrálním příjmem pacientů. Pro tak velkou nemocnici je však centrální urgentní příjem, se soustředěním veškerých diagnostických metod a akutních lůžek s možností podpory vitálních funkcí, naprostou nezbytností.

V rámci tohoto cíle bude realizován projekt za účelem vytvoření nového, efektivního a moderního zdravotnického zřízení. Nová nemocnice bude odpovídat všem parametrům a standardům moderního zdravotnictví.

Tato alternativa vybudování dobře vybaveného centra a jeho následným spojením se zásadními klinickými odděleními v nemocnici nabízí nové možnosti péče o pacienta. Valná většina akutních pacientů bude ošetřena na jednom místě bez nutnosti sekundárního transportu sanitami mezi pavilony, jako je tomu doposud.

Přínosy dispozičního řešení akce:

 • Centralizace diagnostiky a akutní péče do jednoho objektu
 • Zkrácení čekací doby v ambulancích
 • Parkování pro zaměstnance i návštěvníky v podzemních garážích
 • Zrychlení a podstatné zvýšení kvality diagnostického a léčebného procesu
 • Zkrácení doby hospitalizace
 • Ekonomické úspory
 • Zlepšení spolupráce se záchranou službou

Víceúčelový vzdělávací a školící objekt

 • Vyšší odborná škola zdravotnická
 • Kongresové centrum
 • Školící centrum
 • Přednáškový sál